Konverzní poměr (míra konverze)

Konverzní poměr (míra konverze)

Konverzní poměr (míra konverze) je počet konverzí vydělený počtem unikátních návštěvníků nebo návštěv. Jak říká Avinash Kaushik , světový guru webové analytiky, pravděpodobně neexistuje metrika, která by si zasloužila více obdivu a pozornosti. Proč? Protože tento ukazatel má přímou souvislost s výkonem webu. Čím vyšší je konverzní poměr, tím je web úspěšnější (efektivnější) při plnění stanovených cílů (prodej, odeslání poptávky, registrace k odběru newsletteru, zavolání na telefonní číslo, objednání termínu schůzky atd.)

Konverzní poměr vs. počet konverzí

Představte si dva e-shopy. Na jednom bylo zaznamenáno 100 konverzí (obchod A), na druhém 50 (obchod B) během jednoho dne. Který je (odhlédnuto od jiných ukazatelů) úspěšnější? Samozřejmě ten první, chtělo by se říci. Jenomže pokud doplníme klíčový údaj, kterým je počet návštěv, dostávají se zmiňované hodnoty do zcela jiného světla:

  • obchod A: 10.000 návštěv, tj. konverzní poměr = 100/10.000 = 1 %
  • obchod B: 500 návštěv, tj. konverzní poměr = 50/500 = 10 %

Vidíme, že obchod B je při prodeji výrazně efektivnější.

Ukázka srovnání konverzního poměru a splnění cílů (provedení konverzí)
Ukázka srovnání konverzního poměru a splnění cílů (provedení konverzí) na webové stránce

Jak zvýšit konverzní poměr webu

Možností je celá řada. Pokud máte web, s jehož výkonem nejste zcela spokojeni, pomůže například provedení odborného auditu. Pokud jde o konkrétní metody, možná, že vás bude zajímat téma optimalizace míry konverze (CRO), kde jsou některé z nich přehledně popsány. Jsem marketingový konzultant a pokud chcete dosahovat lepších výsledků, dejte mi vědět. Rád vám pomohu.

Konverzní poměr v rámci Marketing Funnel

Philip Kotler poukazuje na ještě další význam termínu konverzní poměr. Ten je poněkud širší než míra konverze na webu, ačkoli princip jeho stanovení je podobný. Jde o to, jak zákazník postupuje skrze tzv. marketing funnel, čili skrze od všech lidí na trhu až po loajální zákazníky. Konverzní poměr je pak definován jako

procento zákazníků, kteří z jednoho stadia postoupili do dalšího

Míra konverze (postupu) v tzv. Marketing Funnelu (podle Kotler, 2016, překlad Marketing Mind)
Míra konverze (postupu) v tzv. Marketing Funnelu (podle Kotler, 2016, překlad Marketing Mind)

Další zdroje informací: