Multikanálová komunikační kampaň

Multikanálová komunikační kampaň

Multikanálová komunikační kampaň (Multichannel Communication Campaign) je souhrnem aktivit využívajících různé (reklamní) komunikační kanály, které mohou mít za cíl například:

  • informovat: např. při zavádění produktu, produktové řady, značky atd.
  • přesvědčit: když zákazník již o daném předmětu kampaně má povědomí – viz i pojmy ACCA a AIDA
  • připomenout: aby cílová skupina sdělení nezapomněla – zde viz např. téma remarketing

Multikanálová komunikační kampaň? Digitální i “staré” nástroje

Za multikanálovou můžeme dle mého názoru označit jakoukoli kampaň, která využívá 3 a více komunikačních kanálů (dva zkrátka není multi). Klasickým případem v online marketingu je využití komunikačního mixu, který se skládá například z těchto nástrojů:

  1. imageová reklamy (bannerová/display reklama, reklama na Facebooku, články)
  2. PPC reklama ve vyhledávání (zejména v systémech AdWords a Sklik) nebo produktová reklama (PLA)
  3. Remarketing (oslovení lidí, kteří
  4. E-mailový marketing
  5. Obsahový marketing (dlouhodobá tvorba kvalitního obsahu zejména na vlastním webu – na příklad se podívejte třeba zde).

Ale pozor, ačkoli dnes čím dál tím větší roli hraje digitální/internetový/online marketing, rozhodně neplatí, že klasické “staré” nástroje jsou “mrtvé”. Jde jen o to je správně nakombinovat tak, aby jejich výsledný společný efekt byl co nejlepší. Jinými slovy: jde o maximální využití silných stránek různých nástrojů a možností, jak se vzájemně mohou kombinovat.

Cíl: dosažení synergického efektu

Díky promyšlenému využití různých kanálů je možné cíleně oslovit (potenciálního) zákazníka v různých fázích jeho nákupního rozhodování a správně mu sdělit, v čem tkví hodnota naší nabídky.

Příklad dlouhých konverzních tras - 18 návštěv webu z různých zdrojů před provedením konverze
Příklad dlouhých konverzních tras – všimněte si, jak lidé opakovaně přicházeli z různých kanálů

Měření výsledků: alfa a omega pro interpretaci výsledků

Online marketing má tu výhodu, že výsledky aktivit je možné výborně měřit a vyhodnocovat díky různým systémům webové analytiky. V tomto směru je patrně nejrozšířenějším nástrojem Google Analytics. Pro správné vyhodnocení je však nutné mít správné údaje. Doporučuji proto vždy nastavit parametry kampaní (minimálně zdroj, médium, kampaň, obsah) tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, jaký má ten který nástroj výkon.

Jaké výsledky chcete vy?

Jsem marketingový konzultant, specialista na online prostředí. Máte-li zájem o využití nástrojů online marketingu – a především dosažení výsledků – dejte mi vědět.


Další informace o tématu: