UTM parametry

UTM parametry

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou znaky, které se přidávají do URL s cílem jednoznačně identifikovat výkon různých komunikačních kampaní v online prostředí. Použití UTM parametrů v komunikačních kampaních je nutnost.

Existují tyto základní:

  • Source: zdroj, ze kterého návštěvníci přišli (např. Google, Seznam, marketingmind.cz, zcu.cz, idnes.cz – jakýkoli zdroj)
  • Medium: online médium (organic, referral, cpc, email, banner, remarketing, social-ads, apod.)
  • Campaign: název realizované kampaně; osvědčuje se uvádět rok, název klienta, propagovaný produkt a způsob cílení kampaně)
  • Content: obsah konkrétní kreativy – slouží např. pro identifikaci jednotlivých bannerů
  • Term: klíčové slovo u PPC reklamy

V Google Ads se při propojení s Analytics vyplňuje automaticky, automatika funguje i v Skliku.

UTM parametry se nastavují velmi jednoduše. Všechny jsou skryty v hypertextovém odkazu, který odněkud vede návštěvnost na náš web (banner, odkaz v PR článku, hyperlinka v patičce e-mailu apod.).

Podívejme se na konkrétní příklad:

https://www.marketingmind.cz?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-unor-2017&utm_content=odkaz-v-paticce-mailu

Vše za tučným textem v odkazu jsou nastavené UTM parametry. Již na první pohled je patrné, že dopsání parametrů do odkazu může být časově docela náročné. Proto existují automatické nástroje, které dokáží UTM parametry vytvořit na základě zadaných kriterií.

Vyzkoušejte si, jak se s UTM pracuje, např. pomocí nástroje od Raven Tools ↑.


Další odkazy: