Co je poptávka a jak ji zvýšit?

Poptávka (a jak ji zvýšit)

Poptávka (anglicky demand, v literatuře se proto označuje jako D) je vztah mezi cenou produktu/služby a množstvím, které jsou lidé ochotni při dané ceně poptávat. Tento vztah je možné zachytit graficky.

Poptávka (D) je vztah mezi cenou a poptávaným množstvím
Poptávka (D) je vztah mezi cenou a poptávaným množstvím

Podle toho, jak zákazníci reagují na změny ceny, se poptávka označuje za neelasickou (změna poptávaného množství je méně významná než změna ceny, křivka je “strmá”), jednotkově elastickou (změna Q/změna P = 1) a elastickou (změna poptávaného množství je větší než změna ceny, křivka je “pozvolná”).

Co má vliv na poptávku

Firmy mají běžně zájem na tom, aby poptávka po jejich produkci byla co největší. Poptávku ovlivňuje řada faktorů, například jde o tyto:

  1. Kolik má zákazník peněz
  2. Jaké má potřeby
  3. Jak atraktivní produkt je
  4. Zda má substituty

To, kolik má zákazník peněz jako firma neovlivníme. Můžeme však ovlivnit to, kolik náš produkt stojí (je nutné přihlížet ke konkurenci, nákladům a poptávce jako takové) a zejména to, jak ho bude zákazník vnímat. Často se setkáváme s tím, že výborný produkt se špatnou reklamou má lepší výsledky než špatný produkt se skvělou reklamou.

Myslím si, že poctivý marketing se bez poctivého produktu udělat nedá. Je však škoda, pokud o poctivém produktu nikdo neví, nebo jej navenek vnímá špatně. A právě zde musí dostat prostor kvalitní reklama.


Další obsah související s poptávkou:

  • BCG matice (produkt v kontextu trhu a jeho růstu)