Nativní reklama

Nativní reklama

Nativní reklama je druhem online reklamy, který na první pohled nemusí vypadat jako inzerce, ale spíše jako článek či redakční obsah na daném webu.

Tento druh reklamy se často hodí především pro oslovení lidí, kteří v rámci modelu See, Think, Do, Care spadají do fáze See nebo Think. Cílem nativní reklamy je převážně (nikoli však výhradně) budovat povědomí o značce nabízením kvalitního obsahu, který souvisí s vaší značkou či produktem. Nativní reklama spadá do kategorie display.

Příklad nativní reklamy

Představte si web, který cílí na chovatele koček. Obsah takového webu je tedy převážně monotematický. Nativní reklama bude v takovém případě mít smysl zejména pro inzerenty, jejichž zákazníky jsou právě chovatelé koček. Těmto lidem pak například formou odkazu na článek bude představen a po kliknutí doručen relevantní obsah, který je bude zajímat. Jak už bylo řečeno výše, nativní reklama vypadá, jako by téměř byla součástí obsahu webu.

Příklad nativní reklamy. Vypadá, jako by byl běžnou součástí webové stránky
Příklad nativní reklamy. Vypadá, jako by byl běžnou součástí webové stránky

Zde vidíme ukázku zakomponování komerčního článku do obsahu webu Aktuálně.cz (snímek pořízen 14. 8. 2018).

Ukázka komerčního článku, který je zakomponován mezi standardní obsah webu
Ukázka komerčního článku, který je zakomponován mezi standardní obsah webu

Pravidla nativní reklamy

Podle pravidel nativní reklamy by měla být daný odkaz na článek označen jako placený. Zároveň by nativní reklama neměla zákazníka nijak rušit, ale (jen na první pohled paradoxně) trochu splynout se standardním obsahem webové stránky.

Petr Daneš ze Seznamu téma shrnuje:

  1. Nativní reklama není banner, protože nutí člověka číst obsah, na který se dostane
  2. Nativní reklama tedy potřebuje obsah, který lidi zaujme a přiměje je věnovat tématu pozornost
  3. Důležité není jen balení, ale i to, co je uvnitř: klíčovým faktorem je relevantnost sdělení a představená/komunikovaná hodnota
  4. Nativní reklama by měla být součástí širší strategie: ideální je začlenit nativní reklamu do celého rámce komunikační strategie/kampaně a docílit synergického efektu tím, že vhodně využijeme i další kanály (klasická display reklama, PPC reklama ve vyhledávání, remarketing apod.

Výhody nativní reklamy

  • podle informací ze Seznam.cz se na nativní reklamu podívá o 25 % lidí více než na bannerovou reklamu
  • 32 % lidí ve studii řeklo, že by reklamu sdíleli i se svými přáteli a rodinou (vs. 19 % u bannerové reklamy)
  • o 18 % lidí více ve srovnání s bannerovou reklamou projevilo nákupní záměr

Celkově je nativní reklama vhodným nástrojem pro budování značky v případě, kdy po zobrazení kreativy následuje doručení kvalitního obsahu. Jednak kvůli tomu, že lidé již často trpí tzv. bannerovou slepotou. Zadruhé: nativní reklama nemá punc skuteční reklamy, ale pokud je dobře zpracována, dokáže potenciálním klientům i dobře posloužit. A o to by marketérům rozhodně mělo jít.

Provoz nativní reklamy

U nás je možné nativní reklamu využít např. v systémech Seznam Sklik či do jisté míry i Google Ads. Další zajímavou a u nás dostupnou alternativou je například švédská služba Strossle ↑, která operuje a má zastoupení i v České republice.

Strossle je známým zprostředkovatelem služeb nativní reklamy
Strossle je známým zprostředkovatelem služeb nativní reklamy
Jak funguje nativní reklama Strossle
Jak funguje nativní reklama Strossle

Další informace o nativní reklamě najdete například tady: