Mediální plán definuje, kdy a jaká média budou použita pro komunikaci

Mediální plán (mediaplán)

Mediální plán (mediaplán, anglicky media plan) je dokument, který nejčastěji formou tabulky ukazuje, jaká média mají být použita v komunikační kampani v průběhu času. Mediální plán vychází z komunikačního plánu a celkové komunikační strategie.  Základním přínosem je že na jednom místě vidíme:

  1. Typ média (online, print, outdoor, TV, rádio atd.)
  2. Rozpočet na dané médium
  3. Plánovaný zásah publika
  4. Očekávané náklady
  5. Plánované výsledky

Výše uvedené body je možné (a často vhodné, respektive nutné) ještě detailněji členit. Zde například můžeme vidět modelovou tabulku, která prezentuje plánované výdaje na základní typy online médií pro eshop. Chybí však některé body z výše uvedeného seznamu. Nicméně úkolem tabulky je pouze ukázat mediální náklady na jednotlivé kanály v kontextu celkových tržeb. V tomto smyslu je důležité nezapomenout na ukazatel PNO (podíl nákladů na obratu) a samozřejmě na očekávané konverze.

Mediální plán na rok (online marketing)
Mediální plán na rok (online marketing)

Různé nástroje se hodí pro plnění různých cílů. Například diplay reklama (bannery, nativní reklama aj.) se hodí pro budování povědomí o značce, PPC reklama ve vyhledávání oslovuje lidi, kteří jsou již připraveni nakoupit a remarketing pak oslovuje lidi, kteří již na web přišli, ale neprovedli konverzi. Je důležité zvolit správnou strategii i taktiku a dobře nastavit jednotlivé prvky komunikačního mixu. Vše by mělo být součástí rámce definovaného pozicí značky a jejím archetypem.


Jsem marketingový konzultant a pomáhám firmám růst. Rád pomohu i vám. Stačí se jen ozvat.